ประวัติการส่งพวงหรีดประจำเดือน ธันวาคม 2563
โดย ร้านพวงหรีด พวงหรีดธรรมะ

ส่งท้ายปลายปี ช่วงหน้าหนาวเดือนธันวาคม มาแล้วนะครับ เหมือนเดิมเช่นเคยอัปเดตประวัติ เราได้ทำการอัปเดตหรีดประจำเดือนธันวาคม 2563 ทีมงานของเราทุกคน ขอขอบพระคุณลูกค้าทุก ๆ ท่านที่ให้ความไว้ในร้านของเราตลอดมาตลอดครับ

ขอบคุณครับ
จากทีมงาน ร้านพวงหรีดธรรมะ