ร้านพวงหรีดวัดโสมนัส จากโรงพยาบาลราชพิพัฒน์(ฝ่ายการแพทย์)
  • รายละเอียดพวงหรีด: ร้านพวงหรีดวัดโสมนัส จากโรงพยาบาลราชพิพัฒน์(ฝ่ายการแพทย์)

  •  
  • พวงหรีดโดย : ร้านพวงหรีดธรรมะ