ร้านพวงหรีดวัดเทพศรินทร์ จาก ศิษย์บรรณารักษฯ รุ่น 36
  • รายละเอียดพวงหรีด: ร้านพวงหรีดวัดเทพศรินทร์ จาก ศิษย์บรรณารักษฯ รุ่น 36

  •  
  • พวงหรีดโดย : ร้านพวงหรีดธรรมะ