ร้านพวงหรีดวัดเทพลีลา บางกะปิ กรุงเทพ จากผศ.ดร.ทรงเกียรติ เที้ยธิทรัพย์ และครอบครัว
  • รายละเอียดพวงหรีด: ร้านพวงหรีดวัดเทพลีลา บางกะปิ กรุงเทพ จากผศ.ดร.ทรงเกียรติ เที้ยธิทรัพย์ และครอบครัว

  •  
  • พวงหรีดโดย : ร้านพวงหรีดธรรมะ