ร้านพวงหรีดวัดพลับพลาชัย จากร.อ. วิชัย กุลวุฒิวิลาศ สวปอ. ม.ส.6
  • รายละเอียดพวงหรีด: ร้านพวงหรีดวัดพลับพลาชัย จากร.อ. วิชัย กุลวุฒิวิลาศ สวปอ. ม.ส.6

  •  
  • พวงหรีดโดย : ร้านพวงหรีดธรรมะ