ร้นพวงหรีดส่างที่บ้าน อ.เถิง จ.ลำปาง จากผู้อำนวยการเขตภาคเหนือ
  • รายละเอียดพวงหรีด: ร้นพวงหรีดส่างที่บ้าน อ.เถิง จ.ลำปาง จากผู้อำนวยการเขตภาคเหนือ

  •  
  • พวงหรีดโดย : ร้านพวงหรีดธรรมะ