ข้อความบนพวงหรีด…เรื่องที่ไม่ควรมองข้าม เขียนอย่างไรให้เหมาะกับวัยและฐานะของผู้วายชนม์

ข้อความบนพวงหรีดเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม เขียนอย่างไรให้เหมาะกับวัยและฐานะ

เมื่อคุณเลือกรูปแบบของพวงหรีดที่มีความเหมาะสมได้แล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามนั่นก็คือ ข้อความบนพวงหรีด เพราะว่าข้อความต่าง ๆ สื่อได้หลากหลายความรู้สึกทั้งผู้มอบ เจ้าภาพและแขกที่มาร่วมงาน การเลือกข้อความมาเขียนจึงควรคำนึงถึงความเหมาะสม โดยเฉพาะความเหมาะสมกับวัยและฐานะทางสังคมของผู้วายชนม์ เพื่อเป็นการให้เกียรติและแสดงความเคารพต่อกันเป็นครั้งสุดท้าย ข้อความต่าง ๆ ควรมีความจริงใจและเพื่อแสดงความเสียใจ ความอาลัยอย่างสุดซึ้ง แต่ก็ควรจะมี เพราะอย่างน้อยทางเจ้าภาพก็ได้ทราบถึงความปรารถดีของคุณและรู้ว่าเป็นพวงหรีดที่ส่งมาจากผู้ใด เนื่องจากบางงานอาจจะส่งมาจากหลายที่

ข้อความต่าง ๆ บนพวงหรีด เราควรเลือกเขียนอย่างไรดี

  • เลือกข้อความ หรือใส่ชื่อบุคคล-หน่วยงานห้างร้านต่าง ๆ แล้วแต่ความเหมาะสม ในส่วนของข้อความนั้นควรกะทัดรัดและได้ใจความ อ่านง่าย
  • เลือกข้อความที่ดี เมื่อได้อ่านแล้วรู้สึกถึงความจริงใจในการร่วมแสดงความอาลัยต่อผู้วายชนม์
  • เลือกใช้โทนสีของข้อความตามธรรมเนียมนิยม โดยทั่วไปใช้สีสุภาพ อาทิ สีดำ-ขาวไม่ควรเลือกใช้สีฉูดฉาด แต่ในกรณีที่เป็นการนำไปร่วมงานของผู้วายชนม์ที่เป็นเด็ก หรือวัยรุ่น อาจจะใช้สีอื่นได้ตามที่ผู้วายชนม์เคยมีความชื่นชอบเป็นพิเศษ ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละงาน
  • ข้อความบนพวงหรีดสำหรับงานผู้วายชนม์ที่มีอาวุโสและเป็นผู้ที่ได้รับความเคารพนับถือในสังคม ควรใช้ถ้อยคำที่ให้ความเคารพ อาทิ ด้วยความเคารพอย่างสูง ด้วยความเคารพรักและอาลัยยิ่ง เป็นต้น เพื่อให้เกียรติอย่างสูงสุด
  • ข้อความบนพวงหรีดสำหรับผู้วายชนม์ที่มีความสนิทสนมอย่างเพื่อน เพื่อนร่วมงาน หรือผู้ที่อ่อนวัยกว่า สามารถเลือกใช้ถ้อยความสั้น ๆ อาทิ รักและอาลัย อาลัยรัก เป็นต้น
  • ขนาดและตัวอักษรของข้อความควรเลือกให้พอเหมาะ ไม่บดบังความสวยงามและความโดดเด่นของพวงหรีดจนเกินไป
  • ควรเลือกกรอบของข้อความที่สามารถลงตัวได้อย่างกลมกลืนกับสีสันและชนิดของดอกไม้ รวมถึงรูปแบบของพวงหรีดด้วย

ก่อนการส่งมอบพวงหรีดเพื่อร่วมไว้อาลัยกับผู้วายชนม์ที่คุณเคารพรัก และให้ความนับถือซึ่งกันและกันตลอดมานั้น คุณควรสรรหาข้อความที่จะนำมาเขียนเพื่อให้เหมาะสมกับวัยและฐานะของผู้วายชนม์ได้มากที่สุดด้วย แต่จะสะดวกมากขึ้นถ้าให้ความไว้วางใจกับร้านพวงหรีดที่มีทีมงานผู้มากประสบการณ์ พร้อมให้บริการอย่างครบวงจรทุก ๆ ด้าน คุณจะหมดความกังวลได้อย่างแน่นอน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปร่วมงานด้วยตัวเองก็สามารถวางใจให้ทางร้านบริการจัดส่งให้ได้ทั่วไทย

ข้อความบนพวงหรีด…เรื่องที่ไม่ควรมองข้าม เขียนอย่างไรให้เหมาะกับวัยและฐานะของผู้วายชนม์